Vps34

Vps34

Autofagi är en viktig överlevnadsmekanism för tumörer. Vps34-projektet syftar till att slå ut denna mekanism så att svårbehandlade, resistenta cancerformer kan bli behandlingsbara.

Biologisk bakgrund

En cancercell lever i en mycket tuffare miljö än en frisk cell och måste därför ha effektiva system för överlevnad. Den snabba tillväxten orsakar brist på både syre och näring. Behandling, både i form av läkemedel och strålbehandling, orsakar skador i cellen. Ett av dessa system, autofagi, hjälper till att hålla cellen vid liv. Genom att blockera ett nyckelprotein för att initiera autofagi, Vps34, kan tumören både försvagas och göras mer känslig för behandling.

Status i projektet

Sprint Bioscience har utvecklat potenta och selektiva inhibitorer av Vps34 med goda läkemedelsegenskaper. Dessa föreningar har utvärderats i cellbaserade system där de blockerar autofagi och dödar cancerceller under stress. Med ett flertal föreningar har vi visat att vi kan minska tumörtillväxt i en djurmodell av trippelnegativ bröstcancer. En av dessa, SB02024 har valts ut för vidare profilering i pre-GLP toxikologiska studier inför val av en klinisk kandidat.