STK25

Sprint Bioscience har ingått samarbetsavtal med Lundberglaboratoriet för diabetesforskning vid Göteborgs Universitet där Sprint Bioscience kommer att utveckla läkemedelskandidater mot ett nytt målprotein som är centralt för utveckling av typ 2 diabetes (T2D).
Diabetes är ett forskningsområde som passar väl in i Sprint Bioscience projektportfölj. Det finns många kopplingar mellan diabetes och cancer. Det är känt sedan länge att T2D ökar risken för cancer, men också att lång användning av vissa diabetesmediciner kan minska risken för cancer. Bolaget har god erfarenhet både av den klass av målproteiner som samarbetet rör och de metabola processer i kroppen som vi vill påverka.

Status i Projektet

Sprint Bioscience har redan nu identifierat kemiska serier i projektet och ett kemiprogram är på plats. Molekylerna kommer att utvärderas i de sjukdomsmodeller som utvecklats vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning.