PIP4K2a

PIP4K2A

Projektet syftar till att döda cancerceller genom att slå ut deras försvar mot fria radikaler.

Biologisk bakgrund

Friska celler i kroppen har ett flertal system för att förhindra uppkomst av fria radikaler. PIP4K2a är ett protein som styr ett sådant system och försök har visat att cancerceller är känsliga för hämning av PIP4K2a, medan friska celler tolererar detta.

Mutationer som påverkar det tumörhämmande p53-proteinet är vanliga hos tumörer av olika ursprung och är en av de mest etablerade orsakssambanden till cancerutveckling. Cancerbehandlingar specifikt riktade mot p53-muterade tumörer skulle väsentligt kunna förbättra rådande terapier och vara brett tillämpbar, både som monoterapi och i olika kombinationsbehandlingar.

Status i projektet

Sprint Bioscience har utvecklat potenta och selektiva hämmare av PIP4K2a med låg nanomolar potens och utmärkta fysikalisk-kemiska egenskaper. Inom PIP4K2a projektet har vi fastställt strukturer för mer än 25 hämmare i komplex med målproteinet, vilket möjliggör snabb och effektiv optimering mot in vivo proof-of-concept inom onkologi.

Vi har visat att våra PIP4K2a-hämmare binder till målproteinet i cancerceller och vi ser minskad överlevnad och tillväxt i en panel av AML-celler, vilket visar potentialen i detta projekt.