Utlicensierade projekt

Sprint Bioscience driver innovativa projekt från upptäcktsfasen fram till den punkt där vi har identifierat en läkemedelskandidat som är redo för kliniska prövningar. Vi utlicensierar projekten till läkemedelsbolag som driver dem genom klinik och fram till marknad. Målsättningen är att ingå ett större licensavtal per år.

Våra utlicensierade projekt presenteras här.