Samarbeten

Sprint Bioscience utveckling förutsätter väl fungerande samarbeten med universitet, högskolor och enskilda forskare. Vi strävar alltid efter att knyta den allra bästa kompetensen till oss.

Sprint Bioscience äger alla resultat och rättigheter till våra forskningsrön.

Dr Ravi Amaravadi

Hösten 2014 inledde vi ett samarbete med Dr Ravi Amaravadi, en av autofagiforskningens nyckelpersoner. Dr Ravi Amaravadi är vetenskaplig rådgivare för vårt arbete i Vps34-projektet. Han är verksam vid University of Pennsylvania som en av ledarna av the Cancer Therapeutics Program vid Abramson Cancer Center, och valdes under 2015 in till the American Society of Clinical Investigation. Han bedriver både klinisk och translationell forskning med fokus på autofagiinhibition som cancerbehandling.

Dan Grandér

Professor Dan Grandérs grupp

Bolaget tecknade i april 2015 ett samarbetsavtal med Professor Dan Grandér på Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet. Professor Grandérs forskargrupp studerar mekanismer för resistensutveckling i tumörer. Tillsammans kommer vi att fördjupa kunskapen om hur autofagi resulterar i resistens. Detta kommer att användas för att stärka Sprint Bioscience Vps34-projekt som riktar sig mot att inhibera autofagi i cancerceller.

Pär Nordlund

Professor Pär Nordlund

Professor Pär Nordlund på Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet är en av medgrundarna till Sprint Bioscience. Sprint Bioscience använder ett flertal teknologier som har utvecklats eller förfinats i Pär Nordlunds grupp, främst inom områden som rör olika tekniker inom biofysik och strukturbiokemi.

Dr Bassam Janji

I januari 2017 ingick Sprint Bioscience ett samarbetsavtal med Dr. Bassam Janji, biträdande chef för laboratoriet för experimentell cancerforskning vid Luxemburgs institut för hälsa (LIH). Dr Janjis banbrytande forskning har pekat ut autofagi som en nyckelmekanism för hur tumörer undkommer immunförsvaret. Vi kommer arbeta tillsammans och använda Sprint Biosciences autofagiinhibitorer för att bekräfta vilken roll autofagi spelar i cancerimmunologi. Målet är att utveckla behandlingformer som stärker kroppens eget immunsystems förmåga att bekämpa tumören.