Nya projekt

Sprint Bioscience portfölj av läkemedelsprojekt är inriktad på på att angripa olika metabola vägar för behandling av cancer och typ 2-diabetes. Vi strävar efter att ha en bred projektportfölj och bedriver utveckling av ett flertal projekt samtidigt.

Vi utvärderar nystartade projekt enligt en fastställd modell och de projekt som uppfyller de uppsatta kriterierna går vidare till nästa steg. Där utför vi de inledande studierna och experimenten för att kunna fastställa om det går att ta fram serier av molekyler med läkemedelsegenskaper.

De projekt som inte möter kraven på medicinsk relevans, teknisk genomförbarhet eller marknadspotential avbryter vi på ett tidigt stadium utan att nämnvärda resurser lagts ned. Det innebär att vi minimerar risken att investera betydande resurser på icke fungerande projekt.

Genom vår process kan vi ta fram molekyler på ett par månader, vilket är betydligt snabbare än traditionell läkemedelsutveckling. Metoden är resurseffektiv vilket gör att vi kan hantera flera parallella projekt. Genom att effektivisera processen från idé till läkemedelskandidat bygger vi värden inom läkemedelsutveckling.