Vad vi gör

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancer och metabolism. Vi arbetar med en bred projektportfölj och utvecklar på kort tid flera parallella projekt i den prekliniska fasen, fram till den punkt där vi har identifierat en läkemedelskandidat som är redo för kliniska studier.

Det allra häftigaste är att man med kemins hjälp kan designa och tillverka i princip vilken molekyl som helst, som sen gör något bra i ett biologiskt system.