Kalender

24 November 2017: Redeye Life Science Seminar

Sprint Bioscience deltar på Redeye Life Science Seminar fredagen den 24 november på hotell Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15 (f.d. PUB), Stockholm. Eventet kommer att livesändas via Redeyes hemsida.

Pressmeddelande

Valberedningen inför Sprint Bioscience AB (publ) årsstämma har utsetts

I enlighet med beslutet på årsstämman den 17 maj 2017 har en valberedning inför Sprint Biosciences årsstämma den 16 maj 2018 utsetts. Valberedningen består av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Per Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra Proteome AB, Gunnar Hesse representant för Jessica Martinsson och Rune Nordlander ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ). Valberedningen representerar därmed cirka 35,9 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

"I Vps34-projektet har vi i nya djurstudier visat att genom att stänga av Vps34 med våra substanser så aktiveras immunsystemet till att bekämpa tumörer."Anders Åberg, verkställande direktör Januari – september i sammandrag Intäkter för perioden uppgick till 28,0 (34,0) MSEK Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,4 (1,8) MSEK  Resultat per aktie före och efter utspädning för…

Läs mer →

Pressmeddelande

Vps34 stärker immunonkologi-fältet

Tidigare forskning har visat att tumörer använder autofagi för att undkomma kroppens immunförsvar. Nu har Sprint Bioscience visat att inhibition av autofagi med bolagets substans SB02024 aktiverar immunförsvaret i tumören.

Nyhet

Sprint Bioscience inbjuder till ett mini-symposium om autofagi

“TUMOR MICROENVIRONMENT AND THE ROLE OF AUTOPHAGY IN HYPOXIC TUMORS” 13 oktober 09:00-13:00, Nobel Forum, Stockholm Sprint Bioscience arrangerar,  i samarbete med Karolinska Institutet, ett mini-symposium om betydelsen av autofagi och hypoxi i tumörer den 13 oktober 2017. Världsledande forskare samlas för att diskutera betydande upptäckter och strategier för att förbättra effekt av cancerbehandling, vilket…

Läs mer →