Kalender

6-8 november 2017: BIO Europe

Under tre dagar i början av november hålls BIO-Europe i Berlin, Tyskland, Europas största investerar- och partneringmöte. Sprint Bioscience kommer att delta för att träffa representanter ur vårt globala nätverk och för att etablera nya kontakter i branschen. Läs mer om mötet här. (eng)

Kalender

10 OKTOBER: REDEYE INVESTOR AFTER WORK

Under en informativ kväll hos Redeye i Stockholm kommer Anders Åberg, verkställande direktör hos Sprint Bioscience, att presentera bolaget för investerare. Evenemanget kommer att webbsändas. Läs mer om detta evenemang här.

Kalender

3 OKTOBER: Redeye Early Bird, Stockholm

För morgonpigga; ett inspirerande frukostmöte där Sprint Bioscience vd Anders Åberg presenterar bolaget, arrangerat av Redeye. Läs mer om frukostmötet här. 

Kalender

27 SEPTEMBER 2017: AKTIEDAGEN I MALMÖ

Sprint Bioscience vd Anders Åberg presenterar bolaget på aktiedagen i Malmö, arrangerad av Aktiespararna. Mer information om aktiedagen 27 september i Malmö kommer inom kort. Aktiedagen i Malmö kommer att webbsändas.

Kalender

25 SEPTEMBER 2017: AKTIEDAGEN I GÖTEBORG

Sprint Bioscience vd Anders Åberg presenterar bolaget på aktiedagen i Göteborg, arrangerad av Aktiespararna. Mer information om aktiedagen 25 september i Göteborg kommer inom kort. Aktiedagen i Göteborg kommer att webbsändas.  

Nyhet

Sprint Bioscience inbjuder till ett mini-symposium om autofagi

“TUMOR MICROENVIRONMENT AND THE ROLE OF AUTOPHAGY IN HYPOXIC TUMORS” 13 oktober 09:00-13:00, Nobel Forum, Stockholm Sprint Bioscience arrangerar,  i samarbete med Karolinska Institutet, ett mini-symposium om betydelsen av autofagi och hypoxi i tumörer den 13 oktober 2017. Världsledande forskare samlas för att diskutera betydande upptäckter och strategier för att förbättra effekt av cancerbehandling, vilket…

Läs mer →

Pressmeddelande

Sprint Bioscience genomför riktad nyemission om 11 Mkr

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 maj 2017, beslutat att emittera totalt 512 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 21,50 kronor per aktie.