Vi på Sprint Bioscience

Det är kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare som ligger bakom Sprint Bioscience framgångar. Idag har företaget cirka 20 anställda, varav de allra flesta arbetar med forskning och utveckling.

Många är ledande specialister inom sina respektive områden och har rekryterats direkt från svensk läkemedelsindustri. Flera har haft aktiva roller inom utvecklingen av kliniska kandidater. I företagets ledning och styrelse finns flera personer med erfarenhet av affärsutveckling.

Våra medarbetare

Här presenteras några av våra medarbetare. Fler presentationer läggs till efterhand som intervjuer genomförs.