Affärsmodell

Sprint Bioscience har etablerat en välfungerande metodik för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla projekt från idéstadiet till läkemedelskandidater.

Vi har ett tydligt kommersiellt fokus där målsättningen är att ingå licensavtal för projekten i en tidig fas. Vi har inte för avsikt att bedriva klinisk utveckling i egen regi. Den kommersiella potentialen vägs in redan från start. Om det inte finns förutsättningar att ingå licensavtal för ett projekt lägger vi det åt sidan till förmån för andra projekt. Vårt mål är att ingå ett större licensavtal per år.

Genom att kombinera högt kvalificerade specialister i väl trimmade organisationer effektiviserar vi traditionell läkemedelsutveckling betydligt. Vi sätter ihop små grupper av erfarna människor med precis rätt kompetens. De arbetar nära tillsammans i en stimulerande, fokuserad miljö.

Med vår effektiva teknologiplattform kan vi snabbt identifiera molekyler med egenskaper som är lämpliga för läkemedelsutveckling. Dessa molekyler ger en god grund för att utveckla vår projektportfölj. I en iterativ process som inkluderar proteinvetenskap, fragmentscreening, läkemedelskemi, röntgenkristallografi, biokemiska och cellulära testmodeller, kan vi omvandla dessa molekyler till högkvalitativa läkemedelskandidater.

Genom att ingå samarbeten där vi aktivt deltar i den fortsatta utvecklingen av projekten erhåller vi löpande intäkter samtidigt som det stärker kompetensen i företaget. Med en portfölj av flera projekt i partnersamarbeten skapar vi en bred intäktsbas och en värdepotential som vilar på flera ben. Jämfört med många andra mindre bioteknikbolag har Sprint Bioscience, tack vare en bred projektportfölj och fokus på avtal i tidig fas, en lägre riskprofil.