Karriär

Arbeta på Sprint Bioscience

Det är kompetensen och engagemanget hos Sprint Bioscience medarbetare som ligger bakom företagets framgångar. Många medarbetare är ledande specialister inom sina respektive områden och har rekryterats direkt från svensk läkemedelsindustri. Flera har haft aktiva roller inom utvecklingen av kliniska kandidater.

Vi är alltid intresserade av att utveckla vår kompetens – ibland sker det genom rekrytering av nya medarbetare, ibland genom att vi ingår nya spännande samarbeten.

Vill du arbeta i ett snabbfotat innovationsföretag med en världsledande position inom tumörmetabolism? Har du en bakgrund, kompetens och personlig profil som stämmer väl överens med Sprint Bioscience verksamhet, forskningsområden och arbetsmetodik?

Välkommen att skicka ditt CV till oss på: rekrytering@sprintbioscience.com