Finansiella rapporter

Årsredovisningar

 • Sprint Bioscience Årsredovisning 2016

  Årsredovisning 2016
  PDF 1,8 Mb

 • Årsredovisning 2015

  Årsredovisning 2015
  PDF 2,5 Mb

 • Årsredovisning 2014

  Årsredovisning 2014
  PDF 2,9 Mb

 • Årsredovisning 2013

  Årsredovisning 2013
  PDF 0,75 Mb

 • Årsredovisning 2012

  Årsredovisning 2012
  PDF 2 Mb

Delårsrapporter

 • Bokslutskommuniké 2017
  PDF 1,2 Mb

 • Tredje kvartalet 2017

  Tredje kvartalet 2017
  PDF 1 Mb

 • Andra kvartalet 2017

  Andra kvartalet 2017
  PDF 826 Kb

 • Första kvartalet 2017

  Första kvartalet 2017
  PDF 1 Mb

 • Bokslutskommuniké 2016

  Bokslutskommuniké 2016
  PDF 1 Mb

 • Tredje kvartalet 2016

  Tredje kvartalet 2016
  PDF 905 Kb

 • Andra kvartalet 2016

  Andra kvartalet 2016
  PDF 1,4 Mb

 • Första kvartalet 2016

  Första kvartalet 2016
  PDF 2,3 Mb

 • Bokslutskommuniké 2015

  Bokslutskommuniké 2015
  PDF 1,3 Mb

 • Delårsrapport 3 2015

  Det tredje kvartalet 2015
  PDF 0,64 Mb

 • Delårsrapport 2 2015

  Det andra kvartalet 2015
  PDF 0,47 Mb

 • Delårsrapport 1 2015

  Det första kvartalet 2015
  PDF 0,56 Mb

 • Bokslutskommuniké 2014

  Bokslutskommuniké jan-dec 2014
  PDF 0,49 Mb

 • Delårsrapport 3 2014

  Det tredje kvartalet 2014
  PDF 0,22 Mb

Bolagsinformation

 • Bolagsbeskrivning Nov 2014

  Bolagsbeskrivning november 2014
  PDF 3 Mb

 • Sprint Bioscience informationsmemorandum

  Informationsmemorandum oktober 2014
  PDF 3 Mb