Finansiell kalender

Årsstämma:  2018-05-16

Kommande rapporter

Delårsrapport för kvartal 1: 2018-05-16

Delårsrapport för kvartal 2: 2018-08-15

Delårsrapport för kvartal 3: 2018-10-24