Finansiell kalender

 

Kommande rapporter

Delårsrapport för kvartal 1: 2017-05-17
Årsstämma: 2017-05-17
Delårsrapport för kvartal 2: 2017-08-23
Delårsrapport för kvartal 3: 2017-11-15
Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-22