Aktien och aktieägare

Certified Adviser

Redeye
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
103 87 Stockholm
Tel. +46 8-545 013 30
www.redeye.se

NASDAQ First North PREMIER

Sprint Bioscience aktie handlas på Nasdaq First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2017-12-31
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 752 465* 23,1%
Pär Nordlund inkl bolag 699 980 9,2%
Roosgruppen AB 527 447 7,0%
Kudu AB 334 899 4,4%
Almi Invest Stockholm AB 316 841 4,2%
Jessica Martinsson 255 000 3,4%
Martin Andersson 254 000 3,4%
Staffan Halldin 247 000 3,3%
WTS Invest 230 000 3,0%
JP Morgan Bank Luxembourgh 224 657 3,0%
Mikael  Lönn 221 000 2,9%
Avanza Pension 206 175 2,7%
Anders Åberg inkl bolag 189 384 2,5%
Anne-Marie Wenthzel inkl bolag 188 384 2,5%
Jan Löngårdh 167 500 2,2%
Övriga 1 760 104 23,2%
Totalt antal aktier 7 574 836 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag