Aktien och aktieägare

Certified Adviser

Redeye
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
103 87 Stockholm
Tel. +46 8-545 013 30
www.redeye.se

NASDAQ First North PREMIER

Sprint Bioscience aktie handlas på NASDAQ First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2017-10-20
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 767 465* 23,3%
Pär Nordlund inkl bolag 699 980 9,2%
Roosgruppen AB 527 447 7,0%
Kudu AB 334 899 4,4%
Almi Invest Stockholm AB 316 841 4,2%
Jessica Martinsson 255 000 3,4%
Martin Andersson 254 000 3,4%
WTS Invest 230 000 3,0%
JP Morgan Bank Luxembourgh 224 657 3,0%
Mikael  Lönn 221 000 2,9%
Avanza Pension 217 887 2,9%
Anne-Marie Wenthzel 174 384 2,3%
Anders Åberg 174 384 2,3%
Jan Löngårdh 167 500 2,2%
Kenth Hallberg 130 000 1,7%
Övriga 1 879 392 24,8%
Totalt antal aktier 7 574 836 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag