Aktien och aktieägare

Certified Adviser

Redeye
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
103 87 Stockholm
Tel. +46 8-545 013 30
www.redeye.se

NASDAQ First North

Sprint Bioscience aktie handlas på NASDAQ First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2017-03-31
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 837 444* 26,0%
Pär Nordlund inkl bolag 699 980 9,9%
Anders Åberg 347 684 4,9%
Kudu AB 318 206 4,5%
Almi Invest Stockholm AB 316 841 4,5%
Roosgruppen AB 294 447 4,2%
Jessica Martinsson 255 000 3,6%
Martin Andersson 254 000 3,6%
Avanza Pension 225 636 3,2%
JP Morgan Bank Luxembourgh 224 657 3,2%
WTS Invest 200 000 2,8%
Kenth Hallberg 159 069 2,3%
Jan Löngårdh 144 000 2,0%
Mikael  Lönn 128 000 1,8%
Societe General Frankrike 96 348 1,4%
Övriga 1 561 524 22,1%
Totalt antal aktier 7 062 836 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag