Aktien och aktieägare

Certified Adviser

Redeye
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
103 87 Stockholm
Tel. +46 8-545 013 30
www.redeye.se

NASDAQ First North PREMIER

Sprint Bioscience aktie handlas på NASDAQ First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2017-06-30
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 839 844* 26,0%
Pär Nordlund inkl bolag 699 980 9,9%
Anders Åberg 347 684 4,9%
Kudu AB 318 206 4,5%
Almi Invest Stockholm AB 316 841 4,5%
Roosgruppen AB 294 447 4,2%
Jessica Martinsson 255 000 3,6%
Martin Andersson 254 000 3,6%
Avanza Pension 206 175 2,9%
JP Morgan Bank Luxembourgh 224 657 3,2%
WTS Invest 230 000 3,3%
Kenth Hallberg 148 708 2,1%
Jan Löngårdh 144 000 2,0%
Mikael  Lönn 128 000 1,8%
Ålandsbanken 98 202 1,4%
Övriga 1 557 092 22,0%
Totalt antal aktier 7 062 836 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag