22 februari 2018: Bokslutskommunikén för 2017

Bokslutskommunikén för 2017 publiceras: 2018-02-22