Presentation från Aktiedagen Stockholm 2017

Sprint Bioscience VD Anders Åberg presenterade bolaget på Aktiedagen i Stockholm den 12 september 2017.