Första Entreprenörsfonden 2010 AB delar ut 88 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ.) till fondens ägare

 Första Entreprenörsfonden har påbörjat avvecklingen av sin första årsfond, Första Entreprenörsfonden 2010 AB, enligt plan och överenskommelse med ägarna i fonden. Avvecklingen i Första Entreprenörsfonden 2010 AB påbörjas genom utdelning av 88 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ) av 2010-fondens totala innehav av 316 000 aktier. Utdelningen av aktier innebär en aktiespridning och därmed nya aktieägare i Sprint Bioscience AB, vilket vi anser är mycket positivt. Första Entreprenörsfondens totala aktieinnehav i Sprint Bioscience uppgår till 1 749 444 efter utdelningen.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedels-marknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.

Om Första Entreprenörsfonden;

Första Entreprenörsfonden etablerades 2007 som ett managementbolag för att utvärdera, utveckla och investera i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam i Sverige. Första Entreprenörsfonden har ett erfaret team som tillsammans jobbat med investeringar i tillväxtbolag de senaste åtta åren. Dessförinnan har management-teamet var för sig mer än tjugo års finansiell erfarenhet samt entreprenörserfarenhet i ett flertal branscher. Första Entreprenörsfonden investerar genom årsvisa fonder (svenska aktiebolag) i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Ytterligare information finns att hämta på bolaget hemsida; www.fefonden.se.


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017.

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Rune Nordlander