Sprint Bioscience gratulerar Yoshinori Ohsumi till årets nobelpris

På Sprint Bioscience är vi väldigt glada att ett forskningsfält som vi själva arbetat i under mer än 5 års tid uppmärksammas med nobelpriset i medicin.

Sprint Bioscience är ett svenskt bolag som sedan starten har drivit ett projekt för att hämma autofagi för att behandla cancer. Bolagets projekt riktar sig mot ett nyckelprotein inom autofagi, Vps34. Genom samarbeten både nationellt och internationellt har Sprint Bioscience under åren byggt upp en världsledande expertis inom autofagi och dess roll i cancer. En av bolagets vetenskapliga rådgivare, dr Ravi Amaravadi, var så sent som förra fredagen på besök i Sverige för att bl.a. hålla ett föredrag hos bolaget om autofagins roll i cancerterapi.

”Tack vare professor Yoshinori Ohsumis vetenskapliga arbete har vi idag en god förståelse för mekanismerna bakom autofagi, vilket är en förutsättning för Sprint Bioscience dagliga arbete i Vps34-projektet”, säger Anders Åberg, vd, Sprint Bioscience.

Sprint Bioscience har som ett av få bolag i världen ett aktivt program för att utveckla hämmare av autofagi. ”Vi är naturligtvis glada över att Nobel-kommittén uppmärksammar autofagi som en viktig process för cancer och tumörutveckling”, säger Jessica Martinsson, projektledare för Vps34 och chef för läkemedelskemi, Sprint Bioscience.

pressmeddelande-nobelpriset-till-autofagi-upptackt

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik Penser Bank, www.penser.se.

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning

Bifogade bilder

  • Cellbiologi%2520Sprint%2520Bioscience